Očné chyby

Očné chyby, ktoré sa prejavujú ako neostré videnie NIE SÚ CHOROBY. Sú to nedokonalosti optického systému oka. Je ich možné korigovať optickými pomôckami ako sú okuliare, kontaktné šošovky, prípadne chirurgicky.

Očné chyby delíme na:

  • krátkozrakosť (myopia)
  • ďalekozrakosť (hypermetropia)
  • astigmatizmus
  • presbyopia

Očné refrakčné poruchy delíme na malé a veľké

  • Malé refrakčné chyby: sa snaží náš organizmus korigovať sám, čo je spojené s mnohými astenopickými obtiažami. Očné problémy sa prejavujú začervenaním očí, únavou až bolesťami očí, slzením, pálením až pocitom cudzieho telesa v oku. Nosením správnej korekcie tieto problémy ustúpia.
  • Veľké refrakčné chyby: Ich hlavným príznakom je znížená ostrosť videnia, zahmlené a nepresné videnie. Takéto oko si nie je schopné vadu samo vykorigovať a preto sa o to nesnaží.
Očné chyby

Krátkozrakosť  – myopia

Krátkozraké oko vidí ostro do blízka a neostro vidí do diaľky. Obraz v oku sa tvorí pred sietnicou a preto krátkozrakosť korigujeme rozptylnými sklami – mínusovými, aby sme dostali ostrý obraz na sietnicu.

Krátkozrakosť často začína v školskom veku a ako dieťa rastie, tak sa zvyšuje. Zrak sa obyčajne ustáli pri ukončení rastu.

Preto treba deti v školskom veku sledovať, či si nepribližujú predmety príliš blízko k očiam, zistiť či vidí dobre na tabuľu, či nepozerá televíziu príliš zblízka. Pri podozrení na krátkozrakosť je treba navštíviť očného lekára, ktorý určí ďalší postup.

Ďalekozrakosť – hypermetropia

Problémy ďalekozrakého oka sa prejavujú rozmazaným, nepohodlným videním do blízka aj do diaľky (pri vyššej chybe) slzením, bolesťami očí, únavou, bolesťami hlavy.

Obtiaže sa zvyšujú večer, pri dlhodobej práci do blízka, s počítačom a po zvýšenej fyzickej a psychickej námahe.

Ďalekozraké oko tvorí obraz za sietnicou, preto ho korigujeme plusovými sklami (spojkami) ktoré nám dostanú ostrý obraz na sietnicu.

Astigmatizmus

Astigmatizmus spôsobuje, že časť videného obrazu je rozmazaná. Najčastejšie je spôsobený nerovnomerným zakrivením rohovky (predná časť oka). Obyčajne je kombinovaný s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Zvyčajne je vrodený a vekom sa nemení.

Astigmatizmus korigujeme tórickými sklami (cylindrickými), ktoré v určenej ose dostanú ostrý obraz na sietnicu.

Korekciu astigmatizmu je dobré korigovať od detského veku, pretože korekciu astigmatizmu až v dospelom veku pacienti často netolerujú.

Presbyopia

Presbyopia nie je refrakčnou poruchou, je to vlastne stav oka spôsobený starnutím. Postihuje každého človeka. Zvyčajne sa prejavuje medzi 40 – 50 rokom života.

Prejavuje sa postupným znemožňovaním práce na blízko. (Písmo sa nám rozmazáva, nevieme navliecť do ihly, predmety si odďaľujeme, aby sme ich videli ostrejšie.)

Pri zlom osvetlení sa oči rýchlo unavia.

V závislosti od pracovnej vzdialenosti, na ktorú chceme ostro vidieť sa predpisujú okuliare jednoohniskové, tiež je možné zvoliť okuliare bifokálne ktoré riešia korekciu do diaľky aj do blízka.

Najpohodlnejšie sú okuliare multifokálne, ktoré riešia ostré videnie na všetky vzdialenosti.

Škúlenie u detí

Škúlením novorodencov sa netreba znepokojovať. Novorodenec zaškúli pretože jeho zaostrovacia schopnosť ešte nie je vyvinutá. Ak dieťatko škúli aj po prvom roku života, je potrebné vyšetrenie u očného lekára. Oko, ktoré škúli sa nezúčastňuje na videní, časom zlenivie, stráca schopnosť vidieť ostro a môže sa stať tupozrakým, čiže menej vidiacim. Škúlenie nie je kozmetická vada, ale skoro vždy je spojené aj s funkčnou poruchou oka. Bez liečby sa však zrak zhoršuje. Preto je potrebné aby dieťa nosilo okuliare, cvičilo okohybné svaly (zabezpečí ortoptika). Zakrytím zdravého očka okluzorom nútime škúliace oko pracovať. S liečbou treba začať včas, pretože po šiestom roku života býva málo účinná.